Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji powstało w listopadzie 2011 r., bowiem zgodnie z rządowymi strategiami do szybszego rozwoju kraju potrzebny jest nam cyfrowy impet: państwo musi postawić na rozbudowę infrastruktury szerokopasmowej, wspierać rozwój treści i usług w internecie oraz umiejętności cyfrowe obywateli. Cyfryzacja jest też kluczem do modernizacji administracji. Koordynacja działań w tych obszarach daje szansę na skok cywilizacyjny i gospodarczy. Misją MAC jest, by państwo jak najlepiej służyło obywatelom.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest filarem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska. Instrumenty ekonomiczne, stosowane przez Narodowy Fundusz, przeznaczone są na dofinansowanie głównie dużych inwestycji, ale w ostatnich latach Narodowy Fundusz uruchomił programy adresowane również do indywidualnych inwestorów: program dopłat do kredytów na kolektory słoneczne, program dotacji i pożyczek (za pośrednictwem jednostek samorządowych) na przydomowe oczyszczalnie ścieków i podłączenia budynków do kanalizacji. We współpracy z bankami NFOŚiGW uruchomił w 2013 r. program dopłat do kredytów na budowę lub zakup energooszczędnych budynków i mieszkań. Również w 2013 r. dostępny będzie program „Prosument” – linia kredytowa na zakup i montaż mikroinstalacji proekologicznych.
EFRWP rozpoczął działalność w 1990 roku, na mocy umowy między rządem polskim a Europejską Wspólnotą Gospodarczą. Fundacja od ponad dwóch dekad pomaga zmieniać wizerunek polskiej wsi, dostosowując się do zmieniających się potrzeb lokalnej społeczności. Obecnie nie tylko wspiera rozwój infrastruktury technicznej, ale także – poprzez różne narzędzia finansowe – pomaga przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym. Fundacja duży nacisk kładzie także na rozwój infrastruktury społecznej, co czyni poprzez program grantowy wspierający aktywność i samoorganizację lokalnych społeczności czy wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich.
Od lat jesteśmy jednym z wiodących banków w Polsce finansujących inwestycje w odnawialne źródła energii. Koncentrujemy się na projektach wiatrowych oraz fotowoltaicznych realizowanych przede wszystkim przez polskich przedsiębiorców oraz projektach biogazowych ściśle związanych z sektorem Agro.
Targi Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA to miejsce spotkań producentów i dostawców usług usprawniających funkcjonowanie regionów, z reprezentantami samorządów lokalnych. W czasie trwania targów przedstawiciele jednostek samorządowych mogą zapoznać się z ofertą firm działających w zakresie architektury miejskiej, elementów małej architektury ulic i placów, oświaty, kultury i sportu, informatyki w instytucjach publicznych. Obok ciekawej ekspozycji targi oferują bogaty program wydarzeń, poruszający zagadnienia bliskie samorządom. Targi Gmina odbywają się razem z Salonem Nieruchomości i Inwestycji INVESTFIELD, Międzynarodowymi Targami Ochrony Środowiska POLEKO i Techniki Komunalnej KOMTECHNIKA tworząc kompleksowe wydarzenie skierowane do przedstawicieli samorządów lokalnych.
Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest regionalną wspólnotą samorządową obejmującą teren województwa wielkopolskiego. Z mocy prawa powołany został do samodzielnego wykonywania zadań administracji publicznej. Swym zasięgiem obejmuje większość dziedzin życia społecznego z wyłączeniem spraw, którymi zajmuje się Państwo. Jednym z istotnych zadań samorządu województwa jest planowanie i realizacja rozwoju obszarów wiejskich, które wykonywane jest także z wykorzystaniem aktywności obywatelskiej organizacji pozarządowych, w tym Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Ważnym aspektem rozwoju, z punktu widzenia poziomu cywilizacyjnego, a także wyrównywania szans rozwojowych obszarów wiejskich, jest zapewnienie mieszkańcom wsi dostępu do sieci Internetu. Zadanie to realizowane jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007–2013 jako projekt „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”. Zwiększenie dostępu do Internetu wspierane jest również ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 poprzez dofinansowanie tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury. Nie mniej ważne w tym zakresie są także działania szkoleniowe i informacyjne realizowane w ramach Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013 obejmujące zagadnienia cyfryzacji obszarów wiejskich, ale także produkcji i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, jak chociażby konferencja „Wieś Polska – Wieś Innowacyjna”. .